Welkom op de website van Gemeenteschool Zwevegem, vestiging Kouter - Groene Kouter - Knokke - Te Winckele

Oudercomité

  

Onze school wordt ondersteund door 4 actieve ouderraden: Kouter, Groene Kouter, Knokke en Te Winckele.

Wij durven op onze ouders een beroep doen om de leerkrachten bij te staan en te steunen in hun complexe opdracht. Samenwerking tussen ouders en leerkrachten is van onschatbare waarde. Samen met het schoolteam worden activiteiten georganiseerd en ondersteund. (schoolfeest, grootouderfeest, opendeur, ontbijten, pannenkoekenverkoop …) Elk schooljaar wordt ieder ouder uitgenodigd om lid te worden van de ouderraad.

De ouderraad is aangesloten bij de K.O.O.G.O. (koepel voor Ouderverenigingen van het Officieel Gesubsidieerd Onderwijs).

Een oudercomité bestaat uit voorzitter, ondervoorzitter, penningmeester, secretaris, leden (ouders) en leerkrachten die in een beurtrol aanwezig zijn op de vergadering.

Een kerngroep van de oudercomités vergaderen een 4-tal keer per schooljaar. Daarnaast komen de voorzitters van de oudercomités en de schooldirectie  jaarlijks samen om het jaarprogramma te overlopen en organisatorische vragen te bespreken.

Elk oudercomité doet ook beroep op "helpende handen". Deze helpende handen zijn lid van het oudercomité die bij activiteiten de handen uit de mouwen steken. Zij wonen niet alle vergaderingen bij.

Lid worden van de kerngroep of het team "helpende handen" kan via de voorzitters van de ouderomités. U kan uw interesse kenbaar maken via de directie die de voorzitter contacteert.

lieve.duyck@gszwevegem.be of nathalie.herremans@gszwevegem.be 

  Terug naar nieuwspagina