Welkom op de website van Gemeenteschool Zwevegem, vestiging Kouter - Groene Kouter - Knokke - Te Winckele

Zorg- en evaluatiebeleid

  

Het CLB kan – afhankelijk van de aard van de zorg en de gedane onderzoeken – in bepaalde gevallen een attest bezorgen voor (gedeeltelijke) terugbetaling van externe zorg (logopedie).  

Ouders behouden natuurlijk het recht op eigen initiatief externe zorg of therapie in te schakelen. In dit geval kunnen zij geen beroep doen op het CLB om bepaalde attesten te bekomen.

Meer informatie hieromtrent te verkrijgen bij het CLB 056/24 97 00 (Centrale Kortrijk).    

 

 CLB  

Onze school werkt samen met CLB Groeninge, vestiging Zwevegem  

Deerlijkstraat 133

8550 ZWEVEGEM

E-mail: zwevegem@clb-net.be

Website:
http://www.vclbgroeninge.be/

 

Hoe evalueren we?

 

Op onze school werken we aan breed evalueren :

 

Vanuit een breed perspectief (met verschillende evaluatievormen, contexten, momenten,…) gaan we gedifferentieerd de vooropgestelde onderwijsdoelen evalueren. Doordat de leerlingen goed weten wat van hen verwacht wordt, is de evaluatie transparant.

 

Naast de meer klassieke evaluaties (toetsen) op het einde van een lesblok, thema of schooljaar evalueren we vooral tijdens de onderwijsactiviteiten. Deze evaluaties ondersteunen de ontwikkeling en het leren van het kind.

 

Na de summatieve evaluaties (na een lesblok) en gedurende de formatieve evaluaties (tijdens het onderwijsleerproces) geven we gerichte, respectvolle en motiverende feedback. Elke klas beschikt ook over een evaluatiebox met materialen om te reflecteren over het leerproces en hun resultaten.

 

We kunnen het leren op verschillende manieren zichtbaar maken : powerpoint, presentatie, folder, verslag, tekening. Deze evaluatievormen maar ook de werkboeken en toetsen gaan minstens maandelijks mee naar huis zodat de ouders op de hoogte blijven van de evolutie van hun kinderen.

De groei in het leerproces wordt voorgesteld door een groeiende boom.

 

Ook via Skore in Smartschool rapporteren we aan de ouders. Van de summatieve toetsen (na een lesblok) worden de punten ingegeven in Skore. Van andere, relevante evaluaties kunnen zowel punten gegeven worden als de groeiboom gebruikt worden.

 

  Terug naar nieuwspagina