Welkom op de website van Gemeenteschool Zwevegem, vestiging Kouter - Groene Kouter - Knokke - Te Winckele

Schoolraad

Wat is een schoolraad?

De schoolraad is de raad die enkele keren per jaar samenkomt om belangrijke dingen van de school te bespreken. Om die bespreking zo goed mogelijk te kunnen doen, is het belangrijk dat alle betrokkenen rond de tafel zitten: de ouders, de leerkrachten en de lokale gemeenschap. Al deze mensen hebben iets te zeggen over wat de school moet doen. 

Een schoolraad is verplicht.

In de schoolraad zijn enkele vaste groepen vertegenwoordigd: 

 • De leerkrachten
 • De ouders
 • Mensen uit de "lokale gemeenschap". Dit zijn mensen die onrechtstreeks betrokken zijn bij de school.

 •  

  De schoolraad heeft advies- en/of overlegbevoegdheid over een aantal onderwijsaangelegenheden. De leden van de schoolraad hebben informatieplicht naar hun geleding toe.

  Deze raad wordt om de vier jaar verkozen en vergadert minimaal driemaal per jaar in de school.

  Samenstelling schoolraad:

  • Hugelier Dieter - Ouders

  • Roobrouck Nele - Ouders

  • Verbeeke Jasmine - Ouders

  • Deleersnyder Ilse - Ouders

  • Duyck Lieve - Directie

  • Herremans Nathalie - Directie

  • Vercaemst Liselotte - Personeel

  • Roelstraete Kaat - Personeel

  • Vanoverberghe Kristien - Personeel

  • Decuypere Filip - Personeel

  *Nick Kesteloot - Gecoöpteerd

  *Paul Verschuere - - Gecoöpteerd

  *Arnold Balcaen - - Gecoöpteerd

   

  De directeur zetelt ambtshalve met raadgevende stem in de schoolraad.

  De voorzitter bepaalt de agendapunten. De leden kunnen uiterlijk 10 kalenderdagen voor de vergadering een schriftelijke vraag stellen om een onderwerp aan de agenda toe te voegen.

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terug naar nieuwspagina