Proevenperiode einde schooljaar

  • maandag, 10 juni 2013

Jawel, het schooljaar loopt stilaan op z'n einde… maar eerst volgt nog een hardwerkende proevenperiode voor onze leerlingen van het lager.


Enkele tips op een rijtje:

- Neem voldoende nachtrust
- Let op een gevarieerde voeding
- Neem tijd voor lichaamsbeweging en ontspanning, zo krijgt je lichaam de nodige zuurstof om beter te leren
- Wees rustig tijdens het examen, concentreer je op de vragen en lees ze HEEL aandachtig.

We wensen de leerlingen de nodige moed
en veel succes toe!

 

De zesdeklassers hebben hun proevenperiode al achter de rug, maar volgende week is er nog de driedaagse van de “OVSG-toetsen”.

Deze toetsen gaan door in de gemeenteschool van Vichte. Daar komen alle leerlingen van het zesde leerjaar van Zwevegem, Heestert, St-Denijs en Vichte samen om schriftelijke proeven af te leggen waarin alle leergebieden en domeinen van de basisschool getoetst worden.

Deze toetsen zijn methode-onafhankelijk en zijn gebaseerd op de leerplannen van het OVSG.
OVSG is, naast het provinciaal onderwijs, één van koepelorganisaties die het Officieel Gesubsidieerd Onderwijsnet vertegenwoordigt.

Aan de hand van een analyse van de resultaten kunnen scholen nagaan of ze ‘goed bezig’ zijn.

De OVSG-toetsen zijn geen alleenstaande norm voor het al dan niet toekennen van het getuigschrift basisonderwijs. De OVSG-toets is één element in de globale beoordeling van de leerling op het einde van de basisschool, in functie van de oriëntering naar het secundair onderwijs.

We wensen onze zesdeklassers veel succes toe!!!

 Terug naar beginpagina