Belangrijke mededeling

  •  vrijdag, 25 oktober 2013

 

 

Sinds vorig schooljaar (2012-2013) werken de personeelsleden van onze school met SMARTSCHOOL.

Smartschool is een digitaal platform waarmee het personeel (ook scholengemeenschapoverstijgend) en ouders met elkaar in contact staan over alles wat met de school te maken heeft. Het biedt tal van mogelijkheden voor zowel leerkrachten als ouders. Denk maar aan brieven, nieuwsberichten, kalender, schoolreglement, foto's, weekverslagen, ...
Leerkrachten kunnen er hun schoolagenda op maken, personeelsinfo raadplegen, het leerlingvolgsysteem gebruiken, aanwezigheden registeren, ...

Sinds september 2013 kregen ook onze ouders een toegangsaccount voor het gebruik van Smartschool. Zij vinden er alle nodige (interne) info terug. Dit wil zeggen dat de klasblogs op deze website niet actief meer gebruikt zullen worden.

Deze schoolwebsite blijft uiteraard behouden voor onze algemene info en schoolnieuwtjes!

Terug naar beginpagina