Joepie, met het 3e kleuter a (Kouter) naar WTV!

  •  dinsdag, 18 november 2014

Via een oproep van Focus | WTV konden kinderen meehelpen de studio van sint en piet te versieren.
Je kon zelfs uitgenodigd worden bij sint en piet in de studio, indien het ingestuurde werkje bij de winnaars behoorde.

Het derde kleuter a van Juf Kaat en juf Tinne in de Koutervestiging hadden maar een half woord nodig om aan de slag te gaan. Met veel enthousiasme en aan een snel tempo maakten ze werkjes... ze wilden dan ook supergraag eens op TV komen met sint en piet.

En jawel… ze zijn beloond geweest voor hun werk, ze zijn bij de gelukkige winnaars die woensdag 26 november naar FOCUS | WTV mogen gaan voor een tv opname. Joepie!!!! Deze zal uitgezonden worden in de week van 1-6 december. De exacte datum en het juiste uur zullen nog worden meegedeeld.

Oproep: http://www.focus-wtv.be/video/focus-wtv-ontvangen-binnenkort-de-sint