Nieuwsbrieven voorbije maanden

september 2019 : infomomenten, warme maaltijden, visie middagverloop, veilig schoolbegin, infobrochure - schoolreglement, waarde in de kijker : respect, onderwijsinspectie op bezoek, techniekacademie 2019, kinderopvang op woensdagnamiddag, EHBO op school, avondstudie

vakantie 2019 : schooljaarplanning 2019- 2020, vakantieregeling, openklasdag, kwaliteitsbewaking : OVSG-toetsen, OC's

juni 2019 (facturen - afbetalingsplan, resultaten bevraging welbevinden L4, L5, L6, laatste schooldag, leerlinggroepen 2019-2020, gemachtigd opzichter)

mei 2019 (kurkinzamelactie, studietoelagen, website school, levensbeschouwing wijzigen, bevraging welbevinden L4, L5, L6, Forum, schoolfeesten)

april 2019 (bednet, buitenspeeldag, studietoelagen, pearson-onderzoek kleuters, naar de secundaire school, levensbeschouwing)

maart 2019 (pyamadag, leerlingaccounts smartschool, naamtekenen materialen, verkeersveiligheid rond scholen, forum warme scholen, zieken, ontbijten, verhaal)

februari 2019 (water van de kraan, telefoonnummers opvang, medische schooltoezichten, perfectionisme bij kinderen, verbeteren werkboeken, schoolfeesten, autismechat)

Januari 2019 (rode neuzenactie, vredesmomenten)

December 2018 (zorg : ik kreeg hulp, kindgesprekken lager, complimentjes, kalender)

November 2018 (zorg : samenwerking met CLB, interne kwaliteitszorg : OVSG-proeven, KOOGO, nieuws van de KA, vredesproject, helm op, fluo top, communicaitie, als ouder verzekerd bij leerlingenvervoer?, rode neuzendag)

Oktober 2018 (zee- en bosklassen, oudercontacten, zorg : onze zorgwerking, Vlaamse stemolympiades, kind afhalen tijdens pauze, zwemmen in L4, L5 en L6, busvervoer, nieuw in Skore, zakdoekjes, huiswerk en leren leren, fruitproject, onze warme school)

September 2018 

Juni 2018

Mei 2018