Naar de secundaire school

Wanneer behaalt een leerling van onze school het getuigschrift lager onderwijs?

 

De uitreiking van een getuigschrift lager onderwijs gebeurt na beslissing van de klassenraad. De klassenraad bestaat uit de leerkrachten van het 5e en 6e leerjaar, de zorgcoördinator en de directie.

 

De klassenraad oordeelt of een leerling in voldoende mate de leerplandoelen bereikt heeft om een getuigschrift basisonderwijs te bekomen. De klassenraad bekijkt daarbij het totaalbeeld van het kind. Ons vernieuwde systeem van brede evaluatie leent zich hier natuurlijk goed toe.

 

We focussen ons dus niet op één of enkele leergebieden. We vinken ook niet alle leerplandoelen af.

Mijn zoon of dochter volgt een apart traject. Behaalt hij of zij dan een getuigschrift? 

 

Wanneer uw zoon of dochter voor een bepaald domein of leergebied een apart traject volgt, wil dit dus niet automatisch zeggen dat het getuigschrift niet behaald wordt. Het goed inoefenen van basisdoelen brengt een leerling immers verder dan het doorworstelen van uitbreidingsdoelen. Toch zal de leerling in het secundair onderwijs ook met (leer-)moeilijkheden met dat leergebied te maken krijgen.

 

Het kiezen van een secundaire school die rekening houdt met leerproblemen of moeilijkheden bij een bepaald leergebied en hier even zorgend mee omgaat, vormt meestal wel een uitdaging. Het is daarom van groot belang open te communiceren over de moeilijkheden die u voorziet in de secundaire school. Wij geven de secundaire school, mits uw akkoord, graag alle informatie die hen tot nut kan zijn. 

 

Bij wie kan ik terecht met mijn vragen?

De klasleerkracht, juf Martien of meester Filip, kunnen u natuurlijk informeren over de dagelijkse evolutie van uw kind.

De zorgcoördinator, juf Kris Algoet, kan u helpen wanneer uw kind zorgbehoeften heeft.

De directie, mevrouw Nathalie Herremans, verduidelijkt u graag het beleid betreffende het uitreiken van het getuigschrift